FISCAL
 
Plantejament de la fiscalitat de la seva empresa; confeccionar totes les declaracions periòdiques, assessorar i representar els nostres clients a la Inspecció de Tributs i qualsevol altre òrgan.

Fer la planificació fiscal i l’assessorament de les entitats mercantils, per el correcte compliment de la normativa vigent.

Assessorament i gestió fiscal integral de l’empresa.

 
Contacte Departament : fiscal@assessoriagerunda.com
 
 
    LABORAL
 
Degut a la importància de les normes que regulen les relacions laborals, el nostre despatx els hi ofereix un assessorament específic en aquest camp

Aquest son alguns del serveis de la nostra Secció Laboral
Confecció i tramitació dels diversos apartats de la Seguretat Social, ( butlletins de cotització, nòmines, contractes de treball, altes, baixes ...)
Estudis de costos, de conveni, de salaris.
Assessorament i tramitació laboral integral de l’empresa.

 
Contacte Departament : laboral@assessoriagerunda.com
 
      MERCANTIL
 
En aquest departament, s’hi poden incloure, entre altres el següents serveis:

Assessorament en la constitució de noves empreses, persones físiques o entitats mercantils (SL, SLL, SA. SAL o SCCL...)
Transmissions de participacions i accions.
Modificacions de les mateixes (estatuts, canvis en els òrgans, etc.)
Memòries i comptes anuals.
Gestions en els Registres Mercantil i de la Propietat
Estudi i confecció de contractes.
Assessorament sobra patents i marques.

 
Contacte Departament : mercantil@assessoriagerunda.com
 
 
    COMPTABLE
 
L’experiència ens està demostrant, que cada cop mes, els clients, amb la intenció d’estalviar-se despeses en l’administració de la seva empresa, els interessa un SERVEI de COMPTABILITAT INTEGRAL, dins del qual, entre altres, oferim el serveis de passar els assentaments comptables (apunts), regularització i tancament de la comptabilitat al finalitzar l’exercici.

També podem oferir a les empreses de major dimensió i que es portin elles la seva comptabilitat, el servei d’assessorament i recolzament, desplaçant-nos a la empresa.

 
Contacte Departament : comptable@assessoriagerunda.com
 
 
   ASSEGURANCES
 
Som agents efectes de GROUPAMA, el que ens permet oferir, una amplia varietat de productes per poder cobrir les necessitats dels nostres clients,
( Comerç, indústria, vida, col·lectius, llar, etc. ..)

A part de les assegurances habituals, estem especialitzats en assegurances agràries.

 
Contacte Departament : assegurances@assessoriagerunda.com
 
     GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 
Dins d’aquesta àrea, les tasques que desenvolupem, son entre elles
Trànsit: Matriculacions, canvis de nom. Renovacions permisos de conduir, Serveis per Autoscoles ...
Transport: Targetes
Legalitzacions a Indústria

Així com qualsevol altra actuació administrativa que es tingui de fer davant de l’administració.

 
Contacte Departament : gestioadministrativa@assessoriagerunda.com
 
 

Girona
C/ Balmes, 15 entr. 1 17002
Tel. 972 20 22 18
Fax 972 22 32 74

Palamós
C/ Enric Vinke, 22
17230
Tel. 972 31 24 01
Fax 972 31 24 02
Sta. Coloma de Farners
Plaça Firal s/n 17430
Tel. 972 84 26 59
Fax 972 84 34 73 
Palafrugell
C/ Barris Bux, 44
17430
Tel. 972 61 21 90
Fax 972 61 21 26
Lloret de Mar
Avda. de les Regions,14 Baixos
17310
Tel. 972 37 44 70
Fax 972 36 28 18